මෛත්‍රී පරදි: රනිල් දිනුම්

News Politics

යළි රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා ලංකා බැංකුවේ සභාපති

ලංකා බැන්කුවෙහි සභාපති පත්කිරීම සම්බන්ධව පැවැති අරගලයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පරාජය කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමග ලෙස එහි හිටපු සභාපති, ජනාධිපති නිතීඟ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ලෙස නැවැත පත්කරනු ලැබිණි.

 

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමන් විසින් ජනාධිපති නීතීඥ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ලෙස 2019 පෙබරවාරි මස 14 වන දින සිට නැවත පත් කර ඇත. එතුමා 2015 ජනවාරි මස 28 වැනිදා සිට 2018 නොවැම්බර් මස 18 දක්වාද ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධූරය හොබවනු ලැබීය.

මරදාන ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදිශිෂ්‍යයෙකු වූ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨයෙන් එල්.එල්.බී උපාධියත්, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ නොතම්බ්‍රියා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය පිළිබඳව එල්.එල්.එම් උපාධියත් හිමි කරගෙන ඇත. 2012 වසරේ ජනාධිපති නීතීඥයකු ලෙස පත්වූ මෙතුමා ලංකා බැංකුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකුද වෙයි.

අභියාචනාධිකරණය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ මූලික අධිකරණ වල අත්දැකීම් බහුල රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා සතුව සිවිල් සහ අපරාධ නඩු, වාණිජ හා ප්‍රවාහන ගිවිසුම් සහ කොන්ත්‍රාත්තු කෙටුම්පත් කිරීම් සඳහා හසල පරිචයක් සහ වාණිජ නීතිය, බැංකු නීතිය, කාර්මික නීතිය, තහනම් නියෝග, මැතිවරණ, සිවිල් අභියාචනා ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත්, රිට් ආඥා අයදුම්පත් සහ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු පිළිබඳවද විශේෂඥ දැනුමක් සහ අත්දැකීම් ලබා ඇත. මීට අමතරව ඔහු විශේෂ වාණිජ නඩු කිහිපයකම පෙනීසිට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *