ஆண் மலட்டுத்தன்மை: உண்மைகளும் மூடநம்பிக்கைகளும்

உலகின் எல்லா உயிரினங்களை போலவே மனித இனமும் இனப்பெருக்கம் மூலம் தனது இனத்தின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துகிறது. மனித இனப்பெருக்கம் என்பது ஆண் மற்றும் பெண் இடையே பாலியல் உறவூடாக மனித கருத்தரித்தல் காரணமாக இடம்பெறுகிறது. பொதுவாக. ஒரு வெற்றிகரமான கருத்தரிப்பை உறுதி செய்வதற்காக ஆண் மற்றும் பெண் இருவருக்கும் போதுமான அளவூ கருவளம் இருத்தல் வேண்டும். பெண் கருவூறாமைக்கு சிகிச்சையளிக்க பல மருத்துவ நிபுணர்கள் இருப்பினும் ஆண் மலட்டுத்தன்மை க்கு உரிய சிகிச்சைகள் மட்டும் அல்ல இதை […]

Continue Reading

Sri Lanka Italy Biz Council to Focus on Thrust Sectors

The incoming Sri Lanka Italy Business Council (SLIBC) head expressed confidence of strengthening the relationships between Italy and Sri Lanka and focusing on opportunities for co-operation in areas such as renewable energy, ecommerce, medical tourism, research and development (R&D), innovation and technology. SLIBC Incoming President Sonali Liyanamana Addressing the gathering, “I am honoured to be […]

Continue Reading