ජර්මානු ඔබෝ බෙටර්මාන් ‘ඕබෝ රාති‍්‍රය 2018’ ශි‍්‍ර ලංකාවේදී මහ ඉහළින්

ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් හා ගොඩනැගිලි තාක්ෂණෝපාංග නිෂ්පාදන කෙෂ්ත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛතම ජර්මානු නිෂ්පාදකයකු වන ඔබෝ බෙටර්මාන් ( Obo Bettermann) සමාගම විසින් එහි ශි‍්‍ර ලාංකික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ඕබෝ රාති‍්‍රය මෑතකදී මහ ඉහළින් පවත්වනු ලැබීණි. යුරෝපා කලාපයේ සහ ඉන් පිටත විදේශ රටවල් 60ක අනුබද්ධිත සමාගම 40ක සේවකයින් 4000ක පමණ සංඛ්‍යාවකින් මෙම සමාගම සමන්විත වේ. 90 දශකයේ […]

Continue Reading
Dialog Television reaches 1 Million Sri Lankan Homes

Dialog Television reaches 1 Million Sri Lankan Homes

Dialog Television, Sri Lanka’s Premier Pay TV service provider in the country, announced the milestone of reaching 1 million Sri Lankan homes. Dialog Television celebrates this achievement by rewarding all existing customers with access to all channels including HD channels, at no additional charge until 18th April, 2018. Additionally, package enrichment offers will be extended […]

Continue Reading
Samsung TV Innovation

Samsung’s Milestone TV Innovations Timeline

Samsung Electronics has been the world’s number one TV manufacturer for 12 consecutive years now. During that time, Samsung TVs have continuously raised the bar when it comes to design, color accuracy and image quality, offering consumers increasingly more immersive and enjoyable viewing experiences. In 2006, the beginning of Samsung’s market-leading run, the company laid […]

Continue Reading