ගෝටාට තවත් නඩුවක් වැටෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ සොහොයුරෙකු වූ සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට,  රෝ‍යි සාමදානම් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර සත්‍ය හා යුක්ති ව්‍යාපෘතිය විසින් තවත් නඩුවක් පවරා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් අද දින උදැසන (ඇමරිකා වේලාවෙන් ඉරිදා රාත්‍රී) කැලිෆෝනියාවේ පැසඩීනා හිදි නොතිසි බාර දී ඇත. 2007 සැප්තැම්බර්හීදි කොළඹදි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඍජූවම වාර්තා කරන පොලිස් […]

Continue Reading

ගෝටාට ඇමරිකාවේ මිනිමැරුම් නඩු

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ සොහොයුරෙකු වූ සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, තම පියා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනප්රිය විමර්ශන මාධ්යවේදී සහ The Sunday Leader  පුවත්පතෙහි ආරම්භක​ ප්රධාන කර්තෘ ලසන්ත වික්රමතුංගගේ දියණියක් වන අහිංසා වික්රමතුංග එක්සත් ජනපදයේ නඩුවක් ගොනු කළාය​. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකු වන අතර ඔහු දැනට නිවාඩු සඳහා එක්සත් ජනපදයේ සිටී. […]

Continue Reading