இனிப்பான தின்பண்டங்களுக்கான மூன்று சர்வதேச விருதுகளைத் தனதாக்கியது Sunrich Biscuits

இனிப்பான தின்பண்டங்களுக்கான மூன்று சர்வதேச விருதுகளைத் தனதாக்கியது Sunrich Biscuits   (டிசம்பர் 20, கொழும்பு) இலங்கையின் முதன்மையான பிஸ்கட் உற்பத்தி நிறுவனமான   Sunrich Confectionery (Private) Limitedஅண்மையில் மூன்று சர்வதேச விருதுகளை வென்றதன் மூலம், சர்வதேச உணவு  மற்றும் பானததுறைகளில் மற்றொரு  மைல்கல் சாதனையை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. அதன் முக்கியமான உற்பத்திகளான Chocolate Cream, Lemon Puff  மற்றும் Power Crunch Biscuits  எனும் மூன்று உற்பத்திகளுக்கே, சர்வதேச அளவில் அதிகளவு  பிரபலம் பெற்ற, International Taste […]

Continue Reading

Sri Lanka’s Sunrich Biscuits Bags Three Int’l Confectionary Accolades

Sri Lanka’s premier biscuit manufacturer– Sunrich Confectionery (Private) Limited marked another hallmark achievement in the international food and beverage industry by clinching three global accolades in Europe recently.   Three of its flagship products – Chocolate Cream, Lemon Puff and Power Crunch Biscuits clinched a two Star Ratings award each at the much-coveted at the International […]

Continue Reading